Csak cégeknek + 39 3513134328

Ön egy cég, Regisztrálj most / Jelentkezzen be

A Környezetvédelmi Menedzserek Országos Nyilvántartása

A Környezetvédelmi Menedzserek Országos Nyilvántartásának előírásai a 3. június 2014-i miniszteri rendelet 120. sz.

Tartalom forrásai: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Normativa.aspx

A június 3-i 120. számú tárcaközi rendelet (új nyilvántartási szabályozás) hatálybalépésével a Környezetgazdálkodási Menedzserek Országos Nyilvántartásának tevékenységében olyan új elemek is bekerültek, amelyek egyrészt a Környezetvédelmi Menedzserek Országos Nyilvántartásának egyszerűsítését érintik. másrészt a cégek minősítése.
A dokumentum letölthető innen qui.

01. miniszteri rendelet
Egyszerűsített módszerek a nem veszélyes vas- és színesfémhulladékok begyűjtési és szállítási kötelezettségeihez.
A. melléklet ed B melléklet miniszteri rendeletének.
Legge 4. augusztus 2017, n. 124
(Kivonat) Éves törvény a piacról és a versenyről.
Miniszteri rendelet (03.) n.06
Szabályzat a környezetvédelmi vezetők országos nyilvántartásának feladatainak és szervezési módjának, a gazdasági társaságok és műszaki vezetők műszaki és pénzügyi követelményeinek, a nyilvántartásba vétel feltételeinek és módjának, valamint a kapcsolódó éves díjak meghatározásáról.
20. miniszteri rendelet
A pénzügyi biztosítékok módszerei és mértéke, amelyet a hulladék kereskedőknek és közvetítőknek kell nyújtaniuk az államnak anélkül, hogy magának a hulladéknak a birtokában lenne.
03-i törvényerejű rendelet, n.12
A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 98-i 19/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtási rendelkezései.
08. miniszteri rendelet
Rendelet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazói és telepítői (AEE), valamint a…
13. miniszteri rendelet
A 8. április 2008-i rendelet módosítása, amely a 183. április 1-i törvényerejű rendelet 3. cikke (2006) bekezdésének cc) pontjában foglaltak szerint tartalmazza a szelektíven gyűjtött települési hulladékgyűjtő központok szabályozását, n. 152. és az azt követő módosítások
22. miniszteri rendelet
számú törvényerejű rendelet 195. cikke (2) bekezdésének s-bis) pontjában említett adminisztratív kötelezettségek egyszerűsítése. Az egyes hulladékfajták gyűjtéséről és szállításáról szóló 152/2006.
08. miniszteri rendelet
A szelektíven gyűjtött hulladékok hulladékgyűjtő központjainak szabályzata - Törvényrendelet 183. cikk (1) bekezdés cc) pont. 152/2006
16-i törvényerejű rendelet n. 01
A törvényerejű rendelet további javító és kiegészítő rendelkezései. 3. április 2006., 152. o
07-i miniszterelnöki rendelet
A Minisztertanács elnökének 3. szeptember 1999-i rendeletének módosítása
Miniszteri rendelet, 05/04/06, n. 186
Az 5. február 1998-i, „Az egyszerűsített hasznosítási eljárás alá vont nem veszélyes hulladékok azonosítása az 31. február 33-i törvényerejű rendelet 5. és 1997. cikke értelmében” című 22. február XNUMX-i miniszteri rendelet módosítását tartalmazó rendelet, n. XNUMX"
05. miniszteri rendelet
A helyszíni kármentesítési tevékenységet végző vállalatok által az államnak nyújtandó pénzügyi garanciák módszerei és összege
27. miniszteri rendelet
Az egyszerűsített hasznosítási eljárás alá vont nem veszélyes hulladékok azonosításáról szóló 13.18. február 1-i rendelet 1. melléklete 5. almellékletének 1998. pontjának integrálása a február 31-i törvényerejű rendelet 33. és 5. cikke értelmében
n. miniszteri rendelet. 167., 03. sz
rendelet az 28. április 1998-i miniszteri rendelet módosításáról, n. 406, amely az Európai Uniós irányelvek végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza, a hulladékgazdálkodást végző cégek nemzeti nyilvántartásának szabályozásáról.
05. miniszteri rendelet
Az azbeszttartalmú áruk kármentesítési tevékenységét végző vállalatok által az állam javára nyújtandó pénzügyi garanciák módszerei és összege
n. miniszteri rendelet. 161., 12. sz
Az 31. február 33-i 5. számú törvényerejű rendelet 1997. és 22. cikkének végrehajtási szabályozása az egyszerűsített eljárás alá vonható veszélyes hulladékok azonosításáról
09-i irányelv
számú közösségi rendelet helyes és teljes körű alkalmazásának jelzései. A hulladékszállításról és az új hulladékjegyzékhez kapcsolódóan 2557/2001.
23. miniszteri rendelet
Az 8. október 1996-i miniszteri rendelet módosítása, amely tartalmazza: "Hulladékszállítási tevékenységet folytató társaságok által az állam javára nyújtott pénzügyi biztosíték nyújtásának módjai"
n. miniszteri rendelet. 406., 28. sz (hatályon kívül helyezte: 03. 06. sz. miniszteri rendelet)
Európai Uniós irányelvek végrehajtási szabályait tartalmazó rendelet a hulladékgazdálkodást végző vállalkozások országos nyilvántartásának szabályozásáról.
05. miniszteri rendelet
A hulladékokról szóló 91/156/EGK, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása
05. 02. 1997-i törvényerejű rendelet, n. 22. cikk (30. cikk)
A hulladékokról szóló 91/156/EGK, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása
08. miniszteri rendelet
A hulladékszállítási tevékenységet végző társaságok által az állam javára nyújtott pénzügyi garanciák nyújtásának módjai
13. miniszteri rendelet
Az Országos Nyilvántartásba történő bejegyzési díj befizetésének módja
hulladékelhelyezési szolgáltatásokat nyújtó cégek

Regisztrálja cégét fémek eladásához és vásárlásához

A regisztráció ingyenes, és csak cégeknek van fenntartva.

Csak cégeknek. 8-12 és 14-18 óráig
FÉM PIAC

FREE
KILÁTÁS